top of page

אשת חיל

פיוט אשת חיל הנאמר בליל שבת לפני הקידוש, במבחר איורים ואפשרויות.  

ניתן לשלב עם תפילת חנה, ברכת הדלקת נרות ועוד. ניתן גם לשלב תמונות אישיות. 

    bottom of page