top of page

ברכות מאוירות מודפסות על קלף - ברכת הבנים

דוגמאות לברכת הבנים על קלף בעיטורי שונים. ניתן להוסיף כל איור, לרבות מקלעות, עמודי שיש, מקומות קדושים ועוד. הכל בהתאם לטעם האישי. ניתן גם ליצור ברכה מאויירת בהתאמה אישית, לפי דרישה.

bottom of page