top of page

ברכת מעין שלוש 

דוגמאות לברכת מעין שלוש על קלף בעיטורים שונים. ניתן להוסיף כל איור, לרבות מקלעות, עמודי שיש, מקומות קדושים ועוד. הכל בהתאם לטעם האישי. ניתן גם ליצור ברכה מאויירת בהתאמה אישית, לפי דרישה. 

לפרטים והזמנות התקשרו: 052-7137843

bottom of page