top of page

מעיצובי האומנית ר. שדה

האומנית ר. שדה במבחר איורים ומנדלות בצבעוניות מרתקת.  

ניתן להזמין עם תוספת כיתוב אישי. מתאים כמתנה, כהבעת תודה ועוד.

"והנה הפרחים הם למטה כולם כוחות עליונים, 

ראשי שלמות ההנהגה אשר בעולם הזה וכוללים בה אורות גדולים, ועליהם בא הטל הזה. 

בבוא השמש (אחרי שירד הטל) הכוחות שבפרחים שולטים ומתעוררים באויר, 

והם האדים העולם מהם. והם דברים רוחניים המתפשטים באויר העולם" 

(דעת הרמח"ל)

בחרתי את הפריחה והאור שבה, כהשראה ליצירותי. בכל יצירה יש הרבה רוח, שמחה פנימית ושמים. 

רחלי שדה

אומנית, יוצרת ותרפיסטית.

bottom of page