top of page

ברכות מאוירות מודפסות על קלף - תפילת הרופא

דוגמאות לתפילת הרופא על קלף בעיטורי שונים. ניתן להוסיף כל איור, לרבות מקלעות, עמודי שיש, מקומות קדושים ועוד. הכל בהתאם לטעם האישי. ניתן גם ליצור ברכה מאויירת בהתאמה אישית, לפי דרישה. 

לפרטים והזמנות התקשרו: 052-7137843

bottom of page