top of page

כתובות מאוירות מודפסות על קלף

כתובות באיור אמנותי ייחודי:שמות החתן והכלה מודפסים בתוך הכתובה. מאויירות בעיטורי ריקועים, פרחים, מקלעות ועוד הכל בהתאם לטעם האישי. ניתן להדפיס כתובה באיור אישי של המזמינים.

הדוגמאות זמינות בקטלוג וכן לפי דרישה אישית. התקשרו לקבלת פרטים: 072-7137843

bottom of page