top of page

מגילות מאוירות מודפסות על קלף

מגילות באיור אמנותי ייחודיעיטורי ריקועים, פרחים, מקלעות ועוד. הכל בהתאם לטעם האישי. 

ניתן להדפיס מגילה באיור אישי של המזמינים.

הדוגמאות זמינות בקטלוג וכן לפי דרישה אישית.

התקשרו לקבלת פרטים: 072-7137843

bottom of page