top of page

סימניות  לספר 

סימניה אומנותית דו-צדדית במבחר איורים - לכל מטרה.  

ניתן להדפיס באיור אישי או בכיתוב אישי עבורכם

הסימניה מקופלת מעבר לדף, עמ"נ שתישמר לאורך זמן ושלא תאבד.

מתאים כמתנה לתורם, לידיד, לצוות ועוד.

bottom of page